top of page
Search

Vastuullista itsensä johtamista

– työhyvinvointi on yhteinen asia Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissäMitkä ovat henkilöstöliikunnan tavoitteet? Liikkuuko henkilöstö terveytensä kannalta riittävästi? Paljonko liikuntaan investoidaan vuosittain henkilöä kohden? Muun muassa tämän tyyppisiin kysymyksiin haettiin vastauksia ja ratkaisuja kun Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri osallistui Suomen Aktiivisin työpaikka (SAT) kartoitukseen.

Yhdeksän eri osa-alueen tulokset olivat PPSHP:llä erinomaiset. Tämä antaa edellytykset monipuoliselle ja tuloksekkaalle henkilöstöliikunnan toteutukselle osana laajempaa työhyvinvoinnin kokonaisuutta.

Lähtökohtana toiminnassa on vastuullinen itsensä johtaminen – työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala toteaa. On tärkeä tunnistaa, mitä minulle kuuluu yksilönä, mitä meille kuuluu työyhteisönä sekä tiedostaa, millä keinoilla voimavaroja voidaan mitata ja vahvistaa. Tätä tietoisuutta halutaan nostaa esille riittävän usein, jotta työyhteisöt tunnistavat voimavarojaan ja voivat huolehtia niiden ylläpitämisestä! Suomen Aktiivisin työpaikka – sertifikaatti kannustaa ja rohkaisee esihenkilöitä sekä työyhteisöjä kiinnittämään huomioita työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen potilaiden hoidon rinnalla.

Vastuullinen johtaminen kattaa meillä yksilön lisäksi myös koko organisaation vastuullisen johtamisen. Johtamistyölle halutaan mahdollistaa mittarit työhyvinvoinnin eri osa-alueiden kehityssuuntien arviointia varten eli johtamistyö sisältää vastuun ja mahdollisuuden myös työkyvyn johtamiselle. Oili Ojala päättää.

Talossa toimii kokopäiväinen terveysliikunnan suunnittelija Minna Keskitalo. Hän on tehnyt pitkäjänteistä, monipuolista ja tavoitteellista työtä henkilöstöliikunnan edistämisessä. Minnan apuna työyhteisössä toimii laaja liikuttajien verkosto. Työhyvinvointipäällikkö Oili Ojala nostaa esiin myös tarinoiden esille tuonnin ” Terveyttä ja hyvinvointia edistäneet onnistuneet elämäntapamuutokset tai työyhteisöjen työhyvinvointitoimenpiteiden saavutukset innostavat ja kannustavat esimerkillään ryhtymään ajatuksista tekoihin. Voimme tehdä paljon pieniäkin valintoja, joilla on suuri merkitys voimavarojen ja jaksamisen kannalta.” Työkalu henkilöstöliikunnan kehittämiseen

SAT-kartoitus on suunniteltu auttamaan organisaatioita henkilöstöliikuntaohjelman kehittämisessä osana kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Kartoitusprosessiin kuuluvat sähköinen SAT-kysely, yhteenvetoraportti ja palautepalaveri.

Kartoituksen osa-alueet perustuvat väitöskirjatutkimukseen työhyvinvoinnin ja työpaikkaliikunnan osa-alueista. Kaikkien osa-alueiden huomioiminen liikuntaohjelmassa antaa hyvät edellytykset monipuoliselle henkilöstöliikunnan toteutukselle.

”Sähköisen kartoituksen täyttävät organisaation työpaikkaliikunnasta vastuussa olevat henkilöt. Kyselyn täyttämiseen kannattaa varata noin 30-45 minuuttia. Kyselyn osa-alueet arvioidaan ja pisteytetään, ja mikäli yritys saa yli 50 prosenttia kartoituksen maksimipistemäärästä, myönnetään yritykselle Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti”, kertoo Läärä.

Sertifikaatin saa myöntämisvuotta seuraavan vuoden loppuun saakka. Sertifikaattia voi käyttää esimerkiksi nettisivuilla ja työpaikkailmoituksissa osoituksena henkilöstön hyvinvointiin panostamisesta. Lisäksi kartoituksen tulokset käydään läpi palautetapaamisessa.

bottom of page