top of page
Women's Race
Screenshot 2021-08-23 at 13-09-08 Työhyvinvointipalvelut - Buusti360.png
Screenshot 2021-08-23 at 13-09-16 Työhyvinvointipalvelut - Buusti360.png
Screenshot 2021-08-23 at 13-09-22 Työhyvinvointipalvelut - Buusti360.png

Buusti 360

Työhyvinvoinnilla on merkittäviä vaikutuksia yhteisön toimintaan, tuottavuuteen ja tulokseen. Työelämän muutoksissa tarvitaan vahvaa osaamista, sitoutunutta henkilöstöä ja uudistumiskykyä. Buusti360-hyvinvointiohjelman työhyvinvointipalvelut voidaan vahvistaa koko työyhteisön voimavaroja haasteista selviämiseen.

Buusti360 logo.jpg

Työhyvinvointi tukee työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä. Henkilöstö on tärkeä resurssi, jonka jaksamisesta tulee pitää hyvää huolta. Buusti360 on liikunta- ja hyvinvointiohjelma, joka tarjoaa tukea, työkaluja ja toimivia käytäntöjä liikunta-aktiivisuuden kehittämiseen ja ylläpitoon 5–5 000 henkilön työyhteisöihin.

Hyvinvointiohjelma on onnistunut silloin, kun se on räätälöity yhteisön strategia, tavoitteet ja arvot huomioiden. Kokonaisuus rakennetaan ammattilaisten tuella. Saat ideoita ja apua laajasta asiantuntijaverkostosta. Monipuoliset vuositeemat pitävät yllä motivaatiota ja haastavat kokeilemaan uusia, innostavia tapoja liikkua ja ylläpitää hyvinvointia. Yksilölliset ja yhteisölliset aktivoimistoimenpiteet ovat tärkeä osa toimivaa vuosiohjelmaa. Buusti360 toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

buusti360HeiaHeia.jpg
bottom of page