KKI -koulutustuet

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäsiä
säännöllisen liikunnan pariin.
Koulutustuki on suuruudeltaan yleensä 50 % koulutuksen hinnasta.

Koulutustuen myöntämisen kriteerit

  • koulutustukea voivat hakea (vertais)ohjaajilleen / liikuntaneuvojilleen/-vastaavilleen kaikki rekisteröidyt yhteisöt, yritykset ja kunnat
  • koulutukseen osallistuvan tulee ohjata/ edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten liikuntaa
  • samalle ohjaajalle voidaan myöntää koulutustukea kerran vuodessa.
  • samaan koulutukseen voidaan myöntää tukea samasta hakijayhteisöstä korkeintaan kolmelle osallistujalle.
  • koulutukseen osallistumiselle tulee olla perusteltu tarve, joka tukee hakijayhteisön toimintaa ja edistää KKI-ohjelman tavoitteiden toteutumista

Koulutustuessa on jatkuva haku. Sähköinen hakulomake ja hakuohjeet löytyvät KKi-ohjelman verkkosivuilta, www.kkiohjelma.fi   
Hyvän Olon Liikettä
«  Toukokuu   »
Kategoriat